คณะเทคโนโลยีการเกษตร : ราคา : http://www.facagri.cmru.ac.th

ประโยชน์ / สรรพคุณ

หมวดสินค้า: หน่วยงานจัดการศึกษา
ประเภท ศูนย์แม่ริม
ผู้กลุ่มผลิต:
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทร 053-885400

ผู้กลุ่มผลิต:

ชื่อผู้ประสานงาน
ที่อยู่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร 053-885400
Facebook
Line
พิกัด GPS Lat : 19.011095 Lon : 98.915304